Chuyện chiến đấu của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi

Chuyện chiến đấu của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi

Nâng tầm đội ngũ cán bộ chủ trì cấp trung đoàn

Nâng tầm đội ngũ cán bộ chủ trì cấp trung đoàn

Thời gian nghỉ chuẩn bị hưu không được hưởng phụ cấp là đúng

World Cup đậm chất lính

Thực hiện Lời thề thứ 10 từ việc làm nhỏ nhất

Thực hiện Lời thề thứ 10 từ việc làm nhỏ nhất

Để chiến sĩ mới sớm hòa nhập với cuộc sống quân ngũ

Để chiến sĩ mới sớm hòa nhập với cuộc sống quân ngũ

Tiết kiệm lương, phụ cấp hiệu quả

Tiết kiệm lương, phụ cấp hiệu quả

Huấn luyện chiến đấu giỏi, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ