Trong miền ký ức của bố…

Trong miền ký ức của bố…

Tháng Tư, trong niềm vui kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, những cựu chiến binh già ở Hà Tĩnh như bố tôi...