Chuyển thuốc lá lậu, cựu Đại úy công an lĩnh 4 năm tù

Chuyển thuốc lá lậu, cựu Đại úy công an lĩnh 4 năm tù

Sóc Trăng: Cựu đại úy Công an lĩnh 4 năm tù vì chở thuốc lá lậu

Sóc Trăng: Cựu đại úy Công an lĩnh 4 năm tù vì chở thuốc lá lậu

Chở thuốc lá lậu, cựu đại úy công an ở Sóc Trăng nhận kết đắng

Chở thuốc lá lậu, cựu đại úy công an ở Sóc Trăng nhận kết đắng

Sóc Trăng: Mở rộng điều tra vụ cướp ô tô, phát hiện cựu đại úy công an chở thuốc lá lậu

Sóc Trăng: Mở rộng điều tra vụ cướp ô tô, phát hiện cựu đại úy công an chở thuốc lá lậu

Đại úy công an chở thuốc lá lậu ở Sóc Trăng

Đại úy công an chở thuốc lá lậu ở Sóc Trăng

Sóc Trăng: Cựu đại úy công an nhận án tù vì chở thuốc lá lậu

Sóc Trăng: Cựu đại úy công an nhận án tù vì chở thuốc lá lậu

Cựu đại úy Công an Sóc Trăng chở thuốc lá lậu lĩnh 4 năm tù

Cựu đại úy Công an Sóc Trăng chở thuốc lá lậu lĩnh 4 năm tù

Chở thuốc lá lậu, cựu đại úy công an lĩnh 4 năm tù

Chở thuốc lá lậu, cựu đại úy công an lĩnh 4 năm tù