Nghệ An: Không có bằng cấp 3 vẫn làm Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Nghệ An: Không có bằng cấp 3 vẫn làm Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Nghệ An: Xác minh Phó Chánh văn phòng Huyện ủy không có bằng cấp 3

Nghệ An: Xác minh Phó Chánh văn phòng Huyện ủy không có bằng cấp 3

Nghệ An: Chưa tốt nghiệp THPT vẫn làm Phó Chánh văn phòng huyện ủy

Nghệ An: Chưa tốt nghiệp THPT vẫn làm Phó Chánh văn phòng huyện ủy

Nghệ An: Phó chánh văn phòng huyện ủy chưa có bằng THPT

Nghệ An: Phó chánh văn phòng huyện ủy chưa có bằng THPT

Nữ phó chánh văn phòng huyện bị tố về chuyện bằng cấp

Nữ phó chánh văn phòng huyện bị tố về chuyện bằng cấp

Phó chánh văn phòng huyện ủy chưa tốt nghiệp trung học

Phó chánh văn phòng huyện ủy chưa tốt nghiệp trung học

Phó Chánh văn phòng huyện sử dụng bằng giả hơn 20 năm

Phó Chánh văn phòng huyện sử dụng bằng giả hơn 20 năm