Thị trấn miền núi Hà Tĩnh phát triển TM-DV, xây dựng đô thị văn minh

Thị trấn miền núi Hà Tĩnh phát triển TM-DV, xây dựng đô thị văn minh

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển (1989 - 2019), cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn Phố Châu...