Sơn Kim Retails góp sức đẩy lùi dịch Covid-19

Sơn Kim Retails góp sức đẩy lùi dịch Covid-19

Ngày 31-3, Công ty Cổ phần Sơn Kim Retail đã có buổi tiếp xúc Bộ tư lệnh TPHCM để trao tặng nguồn vật tư y...