Họp khẩn vụ tàu gần 9.000 tấn sắp chìm trên vùng biển Hà Tĩnh

Họp khẩn vụ tàu gần 9.000 tấn sắp chìm trên vùng biển Hà Tĩnh

Khẩn cấp ứng phó tràn dầu tàu Thái Lan chìm trên biển Hà Tĩnh

Khẩn cấp ứng phó tràn dầu tàu Thái Lan chìm trên biển Hà Tĩnh

Tàu Thái Lan gặp nạn bắt đầu bị tràn dầu ra biển Hà Tĩnh

Tàu Thái Lan gặp nạn bắt đầu bị tràn dầu ra biển Hà Tĩnh

Tàu Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh, 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Tàu Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh, 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Vi phạm pháp luật về đê điều chưa được xử lý triệt để

Cứu hộ thành công 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh

Cứu hộ thành công 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Cứu hộ thành công 18 thuyền viên nước ngoài trên tàu sắp chìm

Hà Tĩnh: Cứu hộ thành công 18 thuyền viên nước ngoài trên tàu sắp chìm