Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại thành phố Kep

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại thành phố Kep

Xúc tiến thương mại, đầu tư Việt Nam - Campuchia

Xúc tiến thương mại, đầu tư Việt Nam - Campuchia

Cựu Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia được tại ngoại

Cựu Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia được tại ngoại

Chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9 tại Campuchia

Chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9 tại Campuchia

Đảng Nhân dân Campuchia giành trọn tất cả ghế trong Quốc hội nhiệm kỳ mới

Đảng Nhân dân Campuchia giành trọn tất cả ghế trong Quốc hội nhiệm kỳ mới

Bà con Việt kiều Campuchia ổn định cuộc sống sau hỏa hoạn

Bà con Việt kiều Campuchia ổn định cuộc sống sau hỏa hoạn

Người dân Campuchia đón Tết cổ truyền

Người dân Campuchia đón Tết cổ truyền

Đảng CPP giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hội đồng, xã phường Campuchia

Đảng CPP giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hội đồng, xã phường Campuchia