Tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Viện Công nghệ mới tặng thiết bị lọc nước cơ động cho Bộ CHQS Tây Ninh

Viện Công nghệ mới tặng thiết bị lọc nước cơ động cho Bộ CHQS Tây Ninh

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh khai giảng khóa học tiếng Khmer

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh khai giảng khóa học tiếng Khmer

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Tây Ninh: Ban chỉ đạo 1237 tỉnh tập huấn lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tây Ninh: Ban chỉ đạo 1237 tỉnh tập huấn lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại tỉnh Tây Ninh

Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại tỉnh Tây Ninh

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh khai mạc hội thi 'Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi' năm 2018

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh họp mặt địa phương, gia đình chiến sĩ mới