Chuyện anh hùng và bảo vật quốc gia của đại đội 4 xe tăng

Chuyện anh hùng và bảo vật quốc gia của đại đội 4 xe tăng

Tháng 10/2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận 2 xe tăng 843 và 390 của Đại đội 4 - Lữ đoàn 203...
Lữ đoàn Xe tăng 203 giành giải Nhì tại hội thao 'Kíp xe tăng giỏi' toàn quân

Lữ đoàn Xe tăng 203 giành giải Nhì tại hội thao 'Kíp xe tăng giỏi' toàn quân

Bế mạc Hội thao 'Kíp xe tăng giỏi' lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân

Bế mạc Hội thao 'Kíp xe tăng giỏi' lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân

Những tổ hợp xét tuyển vào trường quân đội

Những tổ hợp xét tuyển vào trường quân đội

Giao lưu truyền thống tại Binh chủng Tăng thiết giáp

Giao lưu truyền thống tại Binh chủng Tăng thiết giáp

Tuổi trẻ Tăng thiết giáp tiến bước dưới cờ Đảng

Tuổi trẻ Tăng thiết giáp tiến bước dưới cờ Đảng

Lớp học xe tăng 'thần tốc' của bộ đội Việt Nam trên đấu trường Army Games

Lớp học xe tăng 'thần tốc' của bộ đội Việt Nam trên đấu trường Army Games

Có được hưởng chế độ quy đổi thời gian và trợ cấp một lần?

Các trường quân đội tuyển 5.329 chỉ tiêu ĐH, 70 chỉ tiêu CĐ năm 2021

Các trường quân đội tuyển 5.329 chỉ tiêu ĐH, 70 chỉ tiêu CĐ năm 2021

Hai chiến binh đặc biệt trên đấu trường quốc tế

Hai chiến binh đặc biệt trên đấu trường quốc tế

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp chính thức năm 2020

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp chính thức năm 2020

Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học mới

Một lần 'đi thử' xe tăng

Một lần 'đi thử' xe tăng

Như đang ở thao trường Alabino

Như đang ở thao trường Alabino

Thi đua 'vượt nắng, thắng mưa'...

Thi đua 'vượt nắng, thắng mưa'...

Tiêu chuẩn sức khỏe sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2020

Tiêu chuẩn sức khỏe sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2020

Chiến sĩ xe tăng giành giải cao tại đấu trường quốc tế

Chiến sĩ xe tăng giành giải cao tại đấu trường quốc tế

Tự hào người lính xe tăng

Tự hào người lính xe tăng

Bế mạc Hội thi Olympic tiếng Nga lần thứ nhất

Bế mạc Hội thi Olympic tiếng Nga lần thứ nhất

Khai mạc Hội thi Olympic tiếng Nga các trường quân đội

Khai mạc Hội thi Olympic tiếng Nga các trường quân đội

Khai mạc Hội thi Olympic tiếng Nga các học viện, trường quân đội lần thứ nhất

Khai mạc Hội thi Olympic tiếng Nga các học viện, trường quân đội lần thứ nhất

Khắc nghiệt tỷ lệ 1 'chọi' 100 và những điều lưu ý khi xét tuyển vào trường quân đội

Khắc nghiệt tỷ lệ 1 'chọi' 100 và những điều lưu ý khi xét tuyển vào trường quân đội

Ngành học có tỷ lệ 1 'chọi' 100 và những lưu ý về xét tuyển quân đội

Ngành học có tỷ lệ 1 'chọi' 100 và những lưu ý về xét tuyển quân đội

Học viện Khoa học Quân sự có ngành 1 'chọi' 100

Học viện Khoa học Quân sự có ngành 1 'chọi' 100