Chuyện ít biết về thiết giáp BTR-80A có 'họ hàng' với BTR-60PB của Việt Nam

Chuyện ít biết về thiết giáp BTR-80A có 'họ hàng' với BTR-60PB của Việt Nam

Nga phát hiện lượng lớn vũ khí, tài liệu bí mật trên tàu hải quân Ukraine bị bắt giữ

Nga phát hiện lượng lớn vũ khí, tài liệu bí mật trên tàu hải quân Ukraine bị bắt giữ

Nóng: Bất ngờ vũ khí trên tàu Ukraine bị Nga thu giữ

Nóng: Bất ngờ vũ khí trên tàu Ukraine bị Nga thu giữ

Chuyện ít biết về thiết giáp Hải quân đánh bộ Nga BTR – 80A, một mẫu xe mà Việt Nam có thể nâng cấp từ BTR – 60PB

Chuyện ít biết về thiết giáp Hải quân đánh bộ Nga BTR – 80A, một mẫu xe mà Việt Nam có thể nâng cấp từ BTR – 60PB

Nóng: Bất ngờ vũ khí trên tàu Ukraine bị Nga thu giữ

Nóng: Bất ngờ vũ khí trên tàu Ukraine bị Nga thu giữ

Cách phân biệt xe tăng T-54 và T-55 của Việt Nam

Cách phân biệt xe tăng T-54 và T-55 của Việt Nam

Ukraine bán bí mật súng máy PKT cho Mỹ, Nga 'nổi trận lôi đình'?

Ukraine bán bí mật súng máy PKT cho Mỹ, Nga 'nổi trận lôi đình'?