Hái nấm về ăn sáng, mẹ cùng con trai tử vong, bố chồng và con dâu nguy kịch

Hái nấm về ăn sáng, mẹ cùng con trai tử vong, bố chồng và con dâu nguy kịch

Coi chừng 'chết chùm' vì nấm dại, nấm độc

Coi chừng 'chết chùm' vì nấm dại, nấm độc

Ăn canh nấm 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Ăn canh nấm 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Ăn nấm dại, một nhà 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Ăn nấm dại, một nhà 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

3 người tử vong, 1 người nguy kịch sau bữa canh nấm

3 người tử vong, 1 người nguy kịch sau bữa canh nấm

Vụ 4 người ngộ độc vì ăn nấm ở Hà Giang: Thêm một người tử vong

Vụ 4 người ngộ độc vì ăn nấm ở Hà Giang: Thêm một người tử vong

3 trường hợp tử vong do ăn nấm độc

3 trường hợp tử vong do ăn nấm độc

Ăn phải nấm độc, 3 người chết, 1 người khác nguy kịch

Ăn phải nấm độc, 3 người chết, 1 người khác nguy kịch

Thêm 1 người tử vong sau khi ăn phải nấm độc ở Hà Giang

Thêm 1 người tử vong sau khi ăn phải nấm độc ở Hà Giang

Ngộ độc nấm ở Hà Giang: 3 người trong cùng một gia đình đã tử vong

Ngộ độc nấm ở Hà Giang: 3 người trong cùng một gia đình đã tử vong

Ăn canh nấm rừng, 3 người chết, 1 người nguy kịch

Ăn canh nấm rừng, 3 người chết, 1 người nguy kịch

Thêm một người tử vong trong vụ ngộ độc nấm tại Hà Giang

Thêm một người tử vong trong vụ ngộ độc nấm tại Hà Giang

Ăn nấm độc, 4 người trong một gia đình thương vong

Ăn nấm độc, 4 người trong một gia đình thương vong

Hà Giang: Cả gia đình bị ngộ độc vì hái nấm về ăn sáng

Hà Giang: Cả gia đình bị ngộ độc vì hái nấm về ăn sáng

Cả gia đình ngộ độc nấm rừng, 2 người tử vong, 2 người nguy kịch

Cả gia đình ngộ độc nấm rừng, 2 người tử vong, 2 người nguy kịch

Trót ăn phải nấm độc cần làm ngay những điều này để tránh mất mạng

Trót ăn phải nấm độc cần làm ngay những điều này để tránh mất mạng

Cả nhà ngộ độc nấm, 2 người thiệt mạng

Cả nhà ngộ độc nấm, 2 người thiệt mạng

Hà Giang: 2 người tử vong do ăn phải nấm độc

Hà Giang: 2 người tử vong do ăn phải nấm độc

Hà Giang: Cả nhà nhập viện, 2 người tử vong vì ăn trúng nấm độc

Hà Giang: Cả nhà nhập viện, 2 người tử vong vì ăn trúng nấm độc

Hái nấm về ăn sáng, mẹ cùng con trai tử vong, bố chồng và con dâu nguy kịch

Hái nấm về ăn sáng, mẹ cùng con trai tử vong, bố chồng và con dâu nguy kịch

Ngộ độc do ăn phải nấm rừng, 4 người nhập viện cấp cứu

Ngộ độc do ăn phải nấm rừng, 4 người nhập viện cấp cứu

Hái nấm về ăn sáng, 2 người tử vong, 2 người nguy kịch

Hái nấm về ăn sáng, 2 người tử vong, 2 người nguy kịch

Nghi ăn nhầm nấm độc, 2 mẹ con tử vong

Nghi ăn nhầm nấm độc, 2 mẹ con tử vong

Ăn nấm rừng xong 2 người chết, 2 người nguy kịch

Ăn nấm rừng xong 2 người chết, 2 người nguy kịch

Hà Giang: Cả gia đình nhập viện vì nấm độc, 2 người chết

Hà Giang: Cả gia đình nhập viện vì nấm độc, 2 người chết

Ăn phải nấm độc, hai mẹ con tử vong, hai người khác trong gia đình nguy kịch

Ăn phải nấm độc, hai mẹ con tử vong, hai người khác trong gia đình nguy kịch

Hà Giang: 4 người trong gia đình ngộ độc nấm rừng, 2 người tử vong

Hà Giang: 4 người trong gia đình ngộ độc nấm rừng, 2 người tử vong

Hai người tử vong do ngộ độc nấm

Hai người tử vong do ngộ độc nấm

Nhặt nấm nấu ăn sáng, 3 mẹ con thiệt mạng

Nhặt nấm nấu ăn sáng, 3 mẹ con thiệt mạng

2 người tử vong sau khi ăn nấm rừng

2 người tử vong sau khi ăn nấm rừng

Hà Giang: Hai người tử vong do ngộ độc nấm

Hà Giang: Hai người tử vong do ngộ độc nấm

Ăn phải nấm độc, 2 người tử vong

Ăn phải nấm độc, 2 người tử vong