'Bông hoa rừng' bị 'mẹ mìn' bán sang Trung Quốc vì cả tin

'Bông hoa rừng' bị 'mẹ mìn' bán sang Trung Quốc vì cả tin

Vì thiếu hiểu biết nên tin lời đường mật, nhiều thiếu nữ ở các tỉnh Tây Nguyên đã bị các đối tượng buôn...
Buôn bán người lộng hành tại các cửa khẩu biên giới

Buôn bán người lộng hành tại các cửa khẩu biên giới

Tin lời đường mật, những 'bông hoa rừng' bị 'mẹ mìn' bán sang Trung Quốc

Tin lời đường mật, những 'bông hoa rừng' bị 'mẹ mìn' bán sang Trung Quốc

Làm quen qua facebook rồi lừa bán sang Trung Quốc

Làm quen qua facebook rồi lừa bán sang Trung Quốc

Hứa cưới các cô gái trẻ làm vợ rồi lừa bán sang Trung Quốc

Hứa cưới các cô gái trẻ làm vợ rồi lừa bán sang Trung Quốc

Lập nhóm tán tỉnh thiếu nữ rồi bán sang Trung Quốc

Lập nhóm tán tỉnh thiếu nữ rồi bán sang Trung Quốc

Thiếu nữ bị người yêu lừa bán sang Trung Quốc