Buôn bán người lộng hành tại các cửa khẩu biên giới

Buôn bán người lộng hành tại các cửa khẩu biên giới

Làm quen qua facebook rồi lừa bán sang Trung Quốc

Làm quen qua facebook rồi lừa bán sang Trung Quốc

Hứa cưới các cô gái trẻ làm vợ rồi lừa bán sang Trung Quốc

Hứa cưới các cô gái trẻ làm vợ rồi lừa bán sang Trung Quốc

Lập nhóm tán tỉnh thiếu nữ rồi bán sang Trung Quốc

Lập nhóm tán tỉnh thiếu nữ rồi bán sang Trung Quốc

Vờ hỏi làm vợ rồi mang đi bán

Vờ hỏi làm vợ rồi mang đi bán

Hái nấm về ăn sáng, mẹ cùng con trai tử vong, bố chồng và con dâu nguy kịch

Hái nấm về ăn sáng, mẹ cùng con trai tử vong, bố chồng và con dâu nguy kịch

Hà Giang: Cả gia đình bị ngộ độc vì hái nấm về ăn sáng

Hà Giang: Cả gia đình bị ngộ độc vì hái nấm về ăn sáng

Hái nấm về ăn sáng, mẹ cùng con trai tử vong, bố chồng và con dâu nguy kịch

Hái nấm về ăn sáng, mẹ cùng con trai tử vong, bố chồng và con dâu nguy kịch

Hái nấm về ăn sáng, 2 người tử vong, 2 người nguy kịch

Hái nấm về ăn sáng, 2 người tử vong, 2 người nguy kịch