Liên tiếp phát hiện người vượt biên trái phép từ Lào về Quảng Nam

Liên tiếp phát hiện người vượt biên trái phép từ Lào về Quảng Nam

Hai thanh niên đi khai thác dược liệu bên nước Lào trở về Việt Nam theo đường mòn bị Bộ đội biên phòng bắt...
Phát hiện 3 vụ nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam

Phát hiện 3 vụ nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam

Quảng Nam bắt giữ 5 người vượt biên trái phép

Quảng Nam bắt giữ 5 người vượt biên trái phép

Phát hiện, bắt giữ 5 công dân nhập cảnh trái phép vào khu vực biên giới huyện Nam Giang

Phát hiện, bắt giữ 5 công dân nhập cảnh trái phép vào khu vực biên giới huyện Nam Giang

Lại thêm nhóm người nhập cảnh trái phép từ Lào vào Quảng Nam

Lại thêm nhóm người nhập cảnh trái phép từ Lào vào Quảng Nam

Quảng Nam: Bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép

Quảng Nam: Bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép

Phát hiện năm người vượt biên trái phép

Phát hiện năm người vượt biên trái phép

5 người nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam

5 người nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam

Phát hiện, bắt giữ 5 người vượt biên trái phép vào biên giới huyện Nam Giang

Phát hiện, bắt giữ 5 người vượt biên trái phép vào biên giới huyện Nam Giang