Người phụ nữ gõ cửa từng nhà khi đập thủy điện vỡ

Người phụ nữ gõ cửa từng nhà khi đập thủy điện vỡ

Hệ sinh thái lưu vực sông Mê Kông đối mặt với những thách thức lớn

Hệ sinh thái lưu vực sông Mê Kông đối mặt với những thách thức lớn

Thách thức lớn trong thích ứng và phát triển

Thách thức lớn trong thích ứng và phát triển

Hệ sinh thái lưu vực sông Mekong: Đối diện thách thức

Hệ sinh thái lưu vực sông Mekong: Đối diện thách thức

Lưu vực Mekong bị tác động rõ rệt bởi đập thủy điện

Lưu vực Mekong bị tác động rõ rệt bởi đập thủy điện

Mất sinh kế vì đập thủy điện

Mất sinh kế vì đập thủy điện

Sông Mekong đang thoi thóp trước thế 'nội công - ngoại kích'

Sông Mekong đang thoi thóp trước thế 'nội công - ngoại kích'

Thủy điện trên sông Mekong làm 60 triệu dân ảnh hưởng

Thủy điện trên sông Mekong làm 60 triệu dân ảnh hưởng

Lưu vực sông Mê Công trước thách thức bảo vệ người dân và hệ sinh thái

Lưu vực sông Mê Công trước thách thức bảo vệ người dân và hệ sinh thái