80% bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng hoạt động không phép ven sông: Đe dọa an toàn đê điều trước mùa mưa bão

80% bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng hoạt động không phép ven sông: Đe dọa an toàn đê điều trước mùa mưa bão

Tình trạng tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng với diện tích và chiều cao chất thải lớn đã và đang gây...
Hà Nội có 135/169 bãi vật liệu xây dựng dọc các tuyến sông hoạt động trái phép

Hà Nội có 135/169 bãi vật liệu xây dựng dọc các tuyến sông hoạt động trái phép

Hà Nội: 135/169 bãi vật liệu xây dựng dọc các tuyến sông hoạt động trái phép

Hà Nội: 135/169 bãi vật liệu xây dựng dọc các tuyến sông hoạt động trái phép

Địa ốc 7AM: Nhiều bãi tập kết vật liệu không phép ven sông, sẽ đấu thầu dự án Vũng Tàu Marina City

Địa ốc 7AM: Nhiều bãi tập kết vật liệu không phép ven sông, sẽ đấu thầu dự án Vũng Tàu Marina City

Hà Nội: Nhiều bãi tập kết vật liệu không phép ven sông

Hà Nội: Nhiều bãi tập kết vật liệu không phép ven sông

Hà Nội: 153 bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông hoạt động trái phép

Hà Nội: 153 bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông hoạt động trái phép