Tắm biển bị sóng cuốn mất tích ở Quảng Nam, thi thể tìm được tận Bình Định

Tắm biển bị sóng cuốn mất tích ở Quảng Nam, thi thể tìm được tận Bình Định

Mất tích ở Quảng Nam, tìm thấy thi thể tận Bình Định

Mất tích ở Quảng Nam, tìm thấy thi thể tận Bình Định

Tìm thấy thi thể người bị thủy điện xả nước cuốn trôi

Tìm thấy thi thể người bị thủy điện xả nước cuốn trôi

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị cuốn trôi 5km khi thủy điện Sông Tranh xả nước

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị cuốn trôi 5km khi thủy điện Sông Tranh xả nước

Thủy điện xả nước, một nạn nhân bị cuốn trôi 5km

Thủy điện xả nước, một nạn nhân bị cuốn trôi 5km

Thủy điện xả nước, người đàn ông đi nhặt sắt vụn bị cuốn trôi 5km

Thủy điện xả nước, người đàn ông đi nhặt sắt vụn bị cuốn trôi 5km

Đi nhặt sắt vụn, người đàn ông bị nước thủy điện cuốn trôi

Đi nhặt sắt vụn, người đàn ông bị nước thủy điện cuốn trôi

Người đàn ông nhặt sắt vụn bị cuốn trôi khi thủy điện xả nước

Người đàn ông nhặt sắt vụn bị cuốn trôi khi thủy điện xả nước

Thủy điện xả nước, thi thể ông chăn bò bị cuốn trôi hơn 10 km

Thủy điện xả nước, thi thể ông chăn bò bị cuốn trôi hơn 10 km

Đi nhặt sắt vụn, người đàn ông bị cuốn trôi: Công ty thủy điện bảo bấm còi thông báo, dân nói không

Đi nhặt sắt vụn, người đàn ông bị cuốn trôi: Công ty thủy điện bảo bấm còi thông báo, dân nói không

Hơn 100 người tìm ông chăn bò bị cuốn trôi khi thủy điện xả nước

Hơn 100 người tìm ông chăn bò bị cuốn trôi khi thủy điện xả nước

Vụ người đàn ông mất tích khi thủy điện xả lũ: Xả đúng quy trình?

Vụ người đàn ông mất tích khi thủy điện xả lũ: Xả đúng quy trình?

Vụ người chăn bò bị cuốn mất tích: Thủy điện xả 'đúng quy trình'

Vụ người chăn bò bị cuốn mất tích: Thủy điện xả 'đúng quy trình'

Thủy điện xả nước 'đúng quy trình', người chăn bò bị cuốn trôi vẫn đang mất tích

Thủy điện xả nước 'đúng quy trình', người chăn bò bị cuốn trôi vẫn đang mất tích

Quảng Nam: Thủy điện sông Tranh xả nước phát điện khiến 1 người bị cuốn trôi

Quảng Nam: Thủy điện sông Tranh xả nước phát điện khiến 1 người bị cuốn trôi

Người đàn ông bị nước của thủy điện cuốn trôi khi nhặt sắt vụn

Người đàn ông bị nước của thủy điện cuốn trôi khi nhặt sắt vụn

Thủy điện xả nước, người đàn ông chăn bò bị cuốn mất tích

Thủy điện xả nước, người đàn ông chăn bò bị cuốn mất tích

Quảng Nam: Một ngày, hai nạn nhân mất tích vì bị nước cuốn

Quảng Nam: Một ngày, hai nạn nhân mất tích vì bị nước cuốn

Bị nước cuốn mất tích khi nhặt sắt vụn dưới chân đập thủy điện

Bị nước cuốn mất tích khi nhặt sắt vụn dưới chân đập thủy điện

Thủy điện Sông Tranh 3 xả nước, người chăn bò bị cuốn trôi

Thủy điện Sông Tranh 3 xả nước, người chăn bò bị cuốn trôi

Quảng Nam: Đi nhặt sắt vụn, người đàn ông bị thủy điện xả nước cuốn trôi

Quảng Nam: Đi nhặt sắt vụn, người đàn ông bị thủy điện xả nước cuốn trôi

Thủy điện Sông Tranh 3 xả nước phát điện, người chăn bò bị cuốn trôi

Thủy điện Sông Tranh 3 xả nước phát điện, người chăn bò bị cuốn trôi

Một người đàn ông bị nước cuốn trôi khi thủy điện Sông Tranh 3 xả nước

Một người đàn ông bị nước cuốn trôi khi thủy điện Sông Tranh 3 xả nước

Thủy điện Sông Tranh 3 xả nước, người đàn ông chăn bò bị cuốn trôi

Thủy điện Sông Tranh 3 xả nước, người đàn ông chăn bò bị cuốn trôi

Tại con nước, tại gỗ nó trồi

Tại con nước, tại gỗ nó trồi

Làm rõ vụ tàng trữ gỗ không rõ nguồn gốc ở Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 3

Làm rõ vụ tàng trữ gỗ không rõ nguồn gốc ở Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 3

Bản tin pháp luật số 116: Hai cựu tướng Công an nhận án nghiêm khắc

Bản tin pháp luật số 116: Hai cựu tướng Công an nhận án nghiêm khắc

Tổng giám đốc giấu gỗ trong nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

Tổng giám đốc giấu gỗ trong nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

Phát hiện khối lượng gỗ không rõ nguồn gốc giấu trong kho nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

Phát hiện khối lượng gỗ không rõ nguồn gốc giấu trong kho nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

Tổng giám đốc thủy điện giấu gỗ lậu trong nhà điều hành

Tổng giám đốc thủy điện giấu gỗ lậu trong nhà điều hành

Quảng Nam: Phát hiện kho gỗ không giấy tờ tại thủy điện Sông Tranh 3

Quảng Nam: Phát hiện kho gỗ không giấy tờ tại thủy điện Sông Tranh 3

Quảng Nam: Phát hiện gỗ lậu trong kho Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

Quảng Nam: Phát hiện gỗ lậu trong kho Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

Điều khó hiểu vụ gỗ quý trong nhà máy thủy điện

Điều khó hiểu vụ gỗ quý trong nhà máy thủy điện

Điều tra vụ hơn 4 m3 gỗ lậu trong nhà kho thủy điện Sông Tranh 3

Điều tra vụ hơn 4 m3 gỗ lậu trong nhà kho thủy điện Sông Tranh 3

Quảng Nam: Phát hiện gỗ lậu trong kho Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

Quảng Nam: Phát hiện gỗ lậu trong kho Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

Hàng trăm phách gỗ không rõ nguồn gốc trong nhà máy thủy điện

Hàng trăm phách gỗ không rõ nguồn gốc trong nhà máy thủy điện

Giám đốc thủy điện Sông Tranh 3 cất giấu cả 'kho' gỗ rừng

Giám đốc thủy điện Sông Tranh 3 cất giấu cả 'kho' gỗ rừng

Bắt 4 xe chở gỗ khủng

Bắt 4 xe chở gỗ khủng

Giám đốc thủy điện Sông Tranh 3 chứa gỗ không rõ nguồn gốc

Giám đốc thủy điện Sông Tranh 3 chứa gỗ không rõ nguồn gốc

Giám đốc thủy điện Sông Tranh 3 chứa gỗ không rõ nguồn gốc

Giám đốc thủy điện Sông Tranh 3 chứa gỗ không rõ nguồn gốc

Chưa rõ nguồn gốc số gỗ phát hiện trong nhà kho thủy điện Sông Tranh 3

Chưa rõ nguồn gốc số gỗ phát hiện trong nhà kho thủy điện Sông Tranh 3

Điều tra nhiều gỗ rừng được phát hiện tại nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

Điều tra nhiều gỗ rừng được phát hiện tại nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

Phát hiện gỗ lậu của lãnh đạo Công ty thủy điện Sông Tranh 3

Phát hiện gỗ lậu của lãnh đạo Công ty thủy điện Sông Tranh 3

Thủy điện Sông Tranh 3 đã thỏa thuận đền bù xong

Thủy điện Sông Tranh 3 đã thỏa thuận đền bù xong

Quảng Nam: Xem xét tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh

Quảng Nam: Xem xét tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh