'Chuyện những người lính già'

'Chuyện những người lính già'

Đợt chiếu phim miễn phí dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn

Đợt chiếu phim miễn phí dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn

Đợt chiếu phim miễn phí dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn

Đợt chiếu phim miễn phí dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn

Chiếu phim kỷ niệm những ngày lễ lớn

Chiếu phim kỷ niệm những ngày lễ lớn

Công chiếu phim về ký ức Điện Biên Phủ 1954 của người trong cuộc

Công chiếu phim về ký ức Điện Biên Phủ 1954 của người trong cuộc

'Sống cùng lịch sử' khai mạc đợt phim kỷ niệm 30.4.2019

'Sống cùng lịch sử' khai mạc đợt phim kỷ niệm 30.4.2019

Tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019

Tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019