Không tìm thấy tung tích cá sấu trên sông Cầu Đông

Không tìm thấy tung tích cá sấu trên sông Cầu Đông

Sau 2 ngày tìm kiếm vẫn không phát hiện tung tích của con cá sấu, tổ công tác đã dừng việc tìm kiếm.
Trưởng thôn ở Hà Tĩnh kể phút tận mắt thấy cá sấu 2m nổi trên sông

Trưởng thôn ở Hà Tĩnh kể phút tận mắt thấy cá sấu 2m nổi trên sông

Hà Tĩnh: Dân trình báo nhìn thấy cá sấu khoảng 50kg trên sông

Hà Tĩnh: Dân trình báo nhìn thấy cá sấu khoảng 50kg trên sông

Video truy tìm cá sấu nặng 50kg trên sông Cầu Đông ở Hà Tĩnh

Video truy tìm cá sấu nặng 50kg trên sông Cầu Đông ở Hà Tĩnh

'Cấm sông', truy tìm cá sấu bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

'Cấm sông', truy tìm cá sấu bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

Hoảng hồn phát hiện cá sấu dưới sông Cầu Đông

Hoảng hồn phát hiện cá sấu dưới sông Cầu Đông

Người dân hốt hoảng vì cá sấu bất ngờ xuất hiện dưới sông ở Hà Tĩnh

Người dân hốt hoảng vì cá sấu bất ngờ xuất hiện dưới sông ở Hà Tĩnh

Đang tìm bắt cá sấu xuất hiện trên sông cầu Đông ở Hà Tĩnh

Đang tìm bắt cá sấu xuất hiện trên sông cầu Đông ở Hà Tĩnh

Nghiêm cấm đánh bắt thủy hải sản trên khúc sông nghi có cá sấu

Nghiêm cấm đánh bắt thủy hải sản trên khúc sông nghi có cá sấu

Cá sấu xuất hiện trên sông ở Hà Tĩnh

Cá sấu xuất hiện trên sông ở Hà Tĩnh

Người dân thấy cá sấu lớn trên sông, chính quyền phát cảnh báo tránh xa nơi nguy hiểm

Người dân thấy cá sấu lớn trên sông, chính quyền phát cảnh báo tránh xa nơi nguy hiểm

Vây bắt cá sấu 'khủng' bất ngờ xuất hiện dưới sông

Vây bắt cá sấu 'khủng' bất ngờ xuất hiện dưới sông

Người dân nơm nớp lo khi cá sấu xuất hiện trên sông

Người dân nơm nớp lo khi cá sấu xuất hiện trên sông

Dân hoảng hồn phát hiện cá sấu bơi dưới sông

Dân hoảng hồn phát hiện cá sấu bơi dưới sông

Lo lắng bởi tin cá sấu bơi trên sông Cầu Đông

Lo lắng bởi tin cá sấu bơi trên sông Cầu Đông

Người dân lo lắng vì xuất hiện cá sấu dưới sông

Người dân lo lắng vì xuất hiện cá sấu dưới sông

Hà Tĩnh: Phát hiện cá sấu lớn trên sông người dân thường xuyên đánh bắt cá

Hà Tĩnh: Phát hiện cá sấu lớn trên sông người dân thường xuyên đánh bắt cá

Người dân hoảng hồn vì cá sấu bất ngờ xuất hiện dưới sông ở Hà Tĩnh

Người dân hoảng hồn vì cá sấu bất ngờ xuất hiện dưới sông ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Bất ngờ xuất hiện cá sấu dưới sông, người dân không dám đánh bắt cá

Hà Tĩnh: Bất ngờ xuất hiện cá sấu dưới sông, người dân không dám đánh bắt cá

Hà Tĩnh: Hoảng hồn phát hiện cá sấu dưới sông Cầu Đông

Hà Tĩnh: Hoảng hồn phát hiện cá sấu dưới sông Cầu Đông

Cá sấu lớn bất ngờ xuất hiện trên sông tại Hà Tĩnh sau mưa lũ

Cá sấu lớn bất ngờ xuất hiện trên sông tại Hà Tĩnh sau mưa lũ

Hà Tĩnh: Nghi cá sấu xuất hiện trên sông, chính quyền cử người trực 24/24h

Hà Tĩnh: Nghi cá sấu xuất hiện trên sông, chính quyền cử người trực 24/24h

Cá sấu bơi trên sông, chính quyền huy động người tìm bắt

Cá sấu bơi trên sông, chính quyền huy động người tìm bắt

Dân lo sợ khi thấy cá sấu trên sông, chính quyền phát cảnh báo

Dân lo sợ khi thấy cá sấu trên sông, chính quyền phát cảnh báo

Hà Tĩnh: Xuất hiện cá sấu dưới sông cầu Đông

Hà Tĩnh: Xuất hiện cá sấu dưới sông cầu Đông

Hoảng hồn vì cá sấu bất ngờ xuất hiện dưới sông

Hoảng hồn vì cá sấu bất ngờ xuất hiện dưới sông

Cá sấu xuất hiện trên sông ở Hà Tĩnh, người dân nơm nớp lo

Cá sấu xuất hiện trên sông ở Hà Tĩnh, người dân nơm nớp lo

Đẩy bèo tây - giải pháp khơi thông dòng chảy tạm thời tại TP Hà Tĩnh

Đẩy bèo tây - giải pháp khơi thông dòng chảy tạm thời tại TP Hà Tĩnh