THẨM TRA VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG CÒN DƯ ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG, CẤP BÁCH CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

THẨM TRA VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG CÒN DƯ ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG, CẤP BÁCH CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

Dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, chiều 03/9 vừa qua, Thường trực...
Sông Công điểm sáng thu hút đầu tư

Sông Công điểm sáng thu hút đầu tư

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại TP. Sông công, tỉnh Thái Nguyên

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại TP. Sông công, tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao

Thái Nguyên: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao

Tổng Cục Môi trường làm khó doanh nghiệp Thái Nguyên?

Tổng Cục Môi trường làm khó doanh nghiệp Thái Nguyên?

Tiếp vụ 'DN kêu cứu vì bị ngâm hồ sơ ĐTM': Dựa vào quy định không còn hiệu lực để từ chối hồ sơ

Tiếp vụ 'DN kêu cứu vì bị ngâm hồ sơ ĐTM': Dựa vào quy định không còn hiệu lực để từ chối hồ sơ

'Doanh nghiệp kêu cứu vì bị ngâm hồ sơ ĐTM': Quy định pháp luật bị cơ quan cấp phép diễn giải sai?

Tiếp bài DN kêu cứu vì bị 'ngâm' hồ sơ: Dấu hiệu vi phạm quy chế làm việc