Hồ thủy điện xả lũ, miền Trung khó khắc phục ngập lụt: Bộ Công Thương nói gì?

Hồ thủy điện xả lũ, miền Trung khó khắc phục ngập lụt: Bộ Công Thương nói gì?

Bộ Công Thương nhận định, quá trình các hồ thủy điện vận hành xả lũ điều tiết phần nào ảnh hưởng đến việc...
Đà Nẵng được điều chỉnh vận hành thủy điện khi bị nhiễm mặn

Đà Nẵng được điều chỉnh vận hành thủy điện khi bị nhiễm mặn

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Quảng Nam bàn giải pháp phát triển kinh tế lòng hồ thủy điện

Quảng Nam bàn giải pháp phát triển kinh tế lòng hồ thủy điện

Nước về hồ thủy điện cải thiện không đáng kể

Nước về hồ thủy điện cải thiện không đáng kể

Mưa lớn kéo dài, thủy điện vẫn đói nước

Mưa lớn kéo dài, thủy điện vẫn đói nước

Nhiều hồ thủy điện vẫn cạn nước dù lũ lụt nhiều nơi

Nhiều nơi lũ lụt, các hồ thủy điện vẫn cạn nước

Hồ thủy điện vẫn cạn nước dù hoàn lưu bão Wipha gây lũ lụt nhiều nơi