Quảng Nam bàn giải pháp phát triển kinh tế lòng hồ thủy điện

Quảng Nam bàn giải pháp phát triển kinh tế lòng hồ thủy điện

Nhiều hồ thủy điện vẫn cạn nước mặc dù hoàn lưu cơn bão Wipha gây lũ lụt nhiều nơi

Nhiều hồ thủy điện vẫn cạn nước mặc dù hoàn lưu cơn bão Wipha gây lũ lụt nhiều nơi

Nước về hồ thủy điện cải thiện không đáng kể

Nước về hồ thủy điện cải thiện không đáng kể

Mưa lớn kéo dài, thủy điện vẫn đói nước

Mưa lớn kéo dài, thủy điện vẫn đói nước

Nhiều hồ thủy điện vẫn cạn nước dù lũ lụt nhiều nơi

Nhiều hồ thủy điện vẫn cạn nước dù lũ lụt nhiều nơi

Nhiều hồ thủy điện vẫn cạn nước, dù hoàn lưu cơn bão Wipha gây lũ lụt nhiều nơi

Nhiều hồ thủy điện vẫn cạn nước, dù hoàn lưu cơn bão Wipha gây lũ lụt nhiều nơi

Nhiều hồ thủy điện vẫn cạn nước

Nhiều hồ thủy điện vẫn cạn nước

EVN: Lũ lụt khắp nơi nhưng thủy điện Hòa Bình, Sơn La vẫn thiếu nước

EVN: Lũ lụt khắp nơi nhưng thủy điện Hòa Bình, Sơn La vẫn thiếu nước

Nhiều nơi lũ lụt, các hồ thủy điện vẫn cạn nước

Nhiều nơi lũ lụt, các hồ thủy điện vẫn cạn nước

Nhiều hồ thủy điện vẫn cạn nước dù hoàn lưu bão Wipha gây lũ lụt khắp nơi

Nhiều hồ thủy điện vẫn cạn nước dù hoàn lưu bão Wipha gây lũ lụt khắp nơi

Sau bão nhiều hồ thủy điện vẫn 'mắc cạn'

Sau bão nhiều hồ thủy điện vẫn 'mắc cạn'

Hồ thủy điện vẫn cạn nước dù hoàn lưu bão Wipha gây lũ lụt nhiều nơi

Hồ thủy điện vẫn cạn nước dù hoàn lưu bão Wipha gây lũ lụt nhiều nơi