Hà Nội: Lo cháy nổ, cư dân nhiều chung cư đồng loạt 'căng băng rôn'

Hà Nội: Lo cháy nổ, cư dân nhiều chung cư đồng loạt 'căng băng rôn'

Chủ đầu tư Sông Đà Urban Tower 'om' phí bảo trì của cư dân

Chủ đầu tư Sông Đà Urban Tower 'om' phí bảo trì của cư dân

Tổng công ty Sông Đà bị cắt khoản vay mới

Tổng công ty Sông Đà bị cắt khoản vay mới

Chung cư Sông Đà Urban Tower: Nhà hỏng, cư dân 'trắng đêm' đòi quyền lợi

Chung cư Sông Đà Urban Tower: Nhà hỏng, cư dân 'trắng đêm' đòi quyền lợi

Tiếp bài 'Cư dân tòa nhà Sông Đà Urban Tower bức xúc vì chủ đầu tư lần lữa': Người trong cuộc lên tiếng

Tiếp bài 'Cư dân tòa nhà Sông Đà Urban Tower bức xúc vì chủ đầu tư lần lữa': Người trong cuộc lên tiếng

Cư dân tòa nhà Sông Đà Urban Tower bức xúc vì chủ đầu tư lần lữa

Cư dân tòa nhà Sông Đà Urban Tower bức xúc vì chủ đầu tư lần lữa

Chủ đầu tư Sông Đà Urban Tower bị tố có nhiều hành động trái pháp luật

Chủ đầu tư Sông Đà Urban Tower bị tố có nhiều hành động trái pháp luật

'Nội chiến' tại Sông Đà Urban Tower

'Nội chiến' tại Sông Đà Urban Tower