Cận cảnh Nhà Gương trong công viên vừa giành giải Thiết kế quốc tế

Cận cảnh Nhà Gương trong công viên vừa giành giải Thiết kế quốc tế

Đêm nhạc gây quỹ ủng hộ Trường Sa hơn 500 triệu đồng

Đêm nhạc gây quỹ ủng hộ Trường Sa hơn 500 triệu đồng

Chương trình 'Xanh trong trắng' gây quỹ ủng hộ Trường Sa hơn 500 triệu đồng

Chương trình 'Xanh trong trắng' gây quỹ ủng hộ Trường Sa hơn 500 triệu đồng

Đêm nhạc 'Xanh trong trắng' gây quỹ ủng hộ Trường Sa

Đêm nhạc 'Xanh trong trắng' gây quỹ ủng hộ Trường Sa

Thay áo mới cho nhà Gương huyền thoại trong công viên Thống Nhất

Thay áo mới cho nhà Gương huyền thoại trong công viên Thống Nhất

Thay áo mới cho nhà Gương huyền thoại trong công viên Thống Nhất

Thay áo mới cho nhà Gương huyền thoại trong công viên Thống Nhất

Nhà Gương Công viên Thống Nhất \'lột xác' từ gốm

Nhà Gương Công viên Thống Nhất \'lột xác' từ gốm

Nhà Gương trong công viên gây ngỡ ngàng với diện mạo mới

Nhà Gương trong công viên gây ngỡ ngàng với diện mạo mới