5G được thử nghiệm hàng loạt từ năm 2019

5G được thử nghiệm hàng loạt từ năm 2019

Các hòn đảo phủ sóng 5G để thử nghiệm, kiểm tra việc sử dụng mạng có thể xuất hiện từ năm 2019. Đến năm...