THÊM TIỆN ÍCH Y TẾ CHO NGƯỜI DÂN SÓC TRĂNG

THÊM TIỆN ÍCH Y TẾ CHO NGƯỜI DÂN SÓC TRĂNG

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng vừa đưa vào hoạt động Phòng thông tim can thiệp mạch thuộc Khoa Tim mạch....