Khởi tố cha dượng bạo hành dã man bé trai 8 tuổi

Khởi tố cha dượng bạo hành dã man bé trai 8 tuổi

Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Gã cha dượng đánh bé trai 8 tuổi đến nhập viện đối mặt với hình phạt nào?

Gã cha dượng đánh bé trai 8 tuổi đến nhập viện đối mặt với hình phạt nào?

Cha dượng bạo hành con riêng của vợ đã bị bắt giữ

Cha dượng bạo hành con riêng của vợ đã bị bắt giữ

Tạm giam cha dượng đánh đập thô bạo con riêng của vợ

Tạm giam cha dượng đánh đập thô bạo con riêng của vợ

Trà Vinh: Tạm giam cha dượng bạo hành cháu bé 8 tuổi

Trà Vinh: Tạm giam cha dượng bạo hành cháu bé 8 tuổi

Bắt gã cha dượng bạo hành cháu bé 8 tuổi đến nhập viện

Bắt gã cha dượng bạo hành cháu bé 8 tuổi đến nhập viện

Khởi tố, bắt giam cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ

Khởi tố, bắt giam cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ

Bắt giam cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ

Bắt giam cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ

Tạm giam cha dượng đánh con tàn bạo

Tạm giam cha dượng đánh con tàn bạo