Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Huỳnh Thị Huyền, ở huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa), thông tin: Thời gian gần đây, tảo độc xuất hiện...