Hà Nội ơi, một trái tim hồng

Hà Nội ơi, một trái tim hồng

Tháng mười, Hà Nội ngập tràn sắc thu trong tiết trời se lạnh nồng nàn hương hoa. Tháng mười năm nay còn là...
Chùm ảnh cực giá trị Hà Nội những ngày đầu giải phóng

Chùm ảnh cực giá trị Hà Nội những ngày đầu giải phóng

Hà Nội, 65 năm một chặng đường hào hùng

Hà Nội, 65 năm một chặng đường hào hùng

Chung sức đồng lòng vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Chung sức đồng lòng vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Tự hào quá khứ - hướng tới tương lai

Tự hào quá khứ - hướng tới tương lai

Chiêm ngưỡng loạt ảnh vô giá về ngày giải phóng Thủ đô 10/10

Chiêm ngưỡng loạt ảnh vô giá về ngày giải phóng Thủ đô 10/10

Nhớ về những ngọn cờ đặc biệt

Nhớ về những ngọn cờ đặc biệt

Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô