10 Sự kiện văn hóa nổi bật năm 2017 (Do Vanhien.vn bình chọn)

10 Sự kiện văn hóa nổi bật năm 2017 (Do Vanhien.vn bình chọn)

Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2017

Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2017

Khai mạc Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch

Khai mạc Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch

Khai mạc Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch

Khai mạc Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch

Thi Tài năng trẻ sân khấu Cải lương và Dân ca kịch toàn quốc 2017

Thi Tài năng trẻ sân khấu Cải lương và Dân ca kịch toàn quốc 2017

Thi tài năng trẻ sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc

Thi tài năng trẻ sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc

73 nghệ sĩ thi Tài năng trẻ sân khấu cải lương, dân ca kịch toàn quốc

73 nghệ sĩ thi Tài năng trẻ sân khấu cải lương, dân ca kịch toàn quốc

Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch 2017

Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch 2017

20 đơn vị nghệ thuật tham gia Cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu

20 đơn vị nghệ thuật tham gia Cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu