7 sân dạy lái xe 'lậu' vẫn lộng hành ở Hà Nội

7 sân dạy lái xe 'lậu' vẫn lộng hành ở Hà Nội

Sau khi Tiền Phong có bài phản ánh về '7 sân dạy lái xe chui hoạt động công khai nhiều năm giữa Hà Nội',...