Ấn Độ sơ tán du khách, triển khai hàng nghìn binh sĩ đến Kashmir

Ấn Độ sơ tán du khách, triển khai hàng nghìn binh sĩ đến Kashmir

Ấn Độ ra lệnh cho du khách rời khỏi Kashmir, đồng thời triển khai hàng nghìn cảnh sát đến khu vực, một động...