Đại đa số sân bay đang lỗ, vì sao hàng loạt tỉnh muốn xây thêm?

Đại đa số sân bay đang lỗ, vì sao hàng loạt tỉnh muốn xây thêm?

Nếu hạch toán tài chính đàng hoàng, hầu hết các sân bay mới xây dựng đều lỗ. Hiện chỉ có 6/22 sân bay trên...
Thêm một tỉnh ở phía Bắc muốn có sân bay

Thêm một tỉnh ở phía Bắc muốn có sân bay

Sẽ sớm bổ sung sân bay Cao Bằng vào quy hoạch

Sẽ sớm bổ sung sân bay Cao Bằng vào quy hoạch

Chính phủ lập hội đồng thẩm định quy hoạch hệ thống sân bay toàn quốc

Chính phủ lập hội đồng thẩm định quy hoạch hệ thống sân bay toàn quốc

Sân bay quốc tế thứ 2 của Hà Nội được đề xuất đưa vào quy hoạch

Sân bay quốc tế thứ 2 của Hà Nội được đề xuất đưa vào quy hoạch

Sân bay thứ 2 Hà Nội không được xây dựng trong thập niên tới

Sân bay thứ 2 Hà Nội không được xây dựng trong thập niên tới

Sân bay thứ hai cho Hà Nội được đưa vào quy hoạch

Sân bay thứ hai cho Hà Nội được đưa vào quy hoạch

Đề xuất Hà Nội có thêm một sân bay

Đề xuất Hà Nội có thêm một sân bay

Quy hoạch thêm sân bay tại Hà Nội và Cao Bằng

Quy hoạch thêm sân bay tại Hà Nội và Cao Bằng

Nghiên cứu sân bay thứ 2 của Vùng Thủ đô sau 2040

Nghiên cứu sân bay thứ 2 của Vùng Thủ đô sau 2040

Đề xuất làm sân bay của nhiều địa phương bị loại khỏi quy hoạch

Đề xuất làm sân bay của nhiều địa phương bị loại khỏi quy hoạch

Nỗi lo 'lạm phát' sân bay

Nỗi lo 'lạm phát' sân bay

Tỉnh nào cũng muốn xây sân bay: Cần thiết hay trào lưu?

Tỉnh nào cũng muốn xây sân bay: Cần thiết hay trào lưu?

Lo 'lạm phát' sân bay

Lo 'lạm phát' sân bay

Cao Bằng muốn đầu tư sân bay: Căn cứ nào?

Cao Bằng muốn đầu tư sân bay: Căn cứ nào?

Cao Bằng muốn đầu tư sân bay, Bộ Giao thông nói gì?

Cao Bằng muốn đầu tư sân bay, Bộ Giao thông nói gì?

Cao Bằng muốn đầu tư sân bay, Bộ Giao thông nói gì

Cao Bằng muốn đầu tư sân bay, Bộ Giao thông nói gì

Cao Bằng muốn làm sân bay: Điều khó hiểu

Cao Bằng muốn làm sân bay: Điều khó hiểu

Cao Bằng đề nghị xây sân bay

Cao Bằng đề nghị xây sân bay

Cao Bằng muốn xây dựng sân bay

Cao Bằng muốn xây dựng sân bay

Tỉnh Cao Bằng đề xuất được xây dựng sân bay

Tỉnh Cao Bằng đề xuất được xây dựng sân bay

Cao Bằng muốn xây sân bay

Cao Bằng muốn xây sân bay

Cao Bằng vẫn muốn làm sân bay để phát triển kinh tế

Cao Bằng vẫn muốn làm sân bay để phát triển kinh tế

Cao Bằng vẫn muốn làm sân bay để phát triển kinh tế

Cao Bằng vẫn muốn làm sân bay để phát triển kinh tế

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng muốn tái bổ sung sân bay Cao Bằng vào quy hoạch hàng không

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng muốn tái bổ sung sân bay Cao Bằng vào quy hoạch hàng không