KỶ NIỆM VỀ TẤM BẢN ĐỒ CỦA BÀ MÁ THAM MƯU

KỶ NIỆM VỀ TẤM BẢN ĐỒ CỦA BÀ MÁ THAM MƯU

Câu chuyện về tấm bản đồ của má Sáu Ngẫu (tức má Huỳnh Thị Sáu) giúp Trung đoàn 27 mở đường phía Bắc tiến...