Australia: Chính phủ gặp khó khăn

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử bổ sung ghế trống của cựu Thủ tướng Australia M.Turnbull ở khu vực...