Những sự kiện văn học nghệ thuật nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2018

Những sự kiện văn học nghệ thuật nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2018

Công an TP Trà Vinh tổ chức hội thi 'Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy'

Công an TP Trà Vinh tổ chức hội thi 'Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy'

Công tác thi đua phải thật đúng, thật trúng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ

Công tác thi đua phải thật đúng, thật trúng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ

Chia sẻ với các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ với các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn

Đẩy mạnh học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy để chỉnh đốn lực lượng

Đẩy mạnh học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy để chỉnh đốn lực lượng

Học và làm theo Bác: Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn là kim chỉ nam

Học và làm theo Bác: Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn là kim chỉ nam

Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND

Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND

Phó Chủ tịch nước gặp mặt các điển hình tiên tiến tiêu biểu CAND

Phó Chủ tịch nước gặp mặt các điển hình tiên tiến tiêu biểu CAND

Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND

Lan tỏa những tấm gương thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy

Lan tỏa những tấm gương thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an TP. Hà Nội thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an TP. Hà Nội thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy

Báo công tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Báo công tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an được dân quý mến

Hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an được dân quý mến

Di sản tinh thần vô giá của Công an nhân dân

Di sản tinh thần vô giá của Công an nhân dân

Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND

Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND

Địa danh Nhã Nam và dấu ấn lịch sử

Địa danh Nhã Nam và dấu ấn lịch sử

Chung lòng vì một công trình giàu ý nghĩa

Chung lòng vì một công trình giàu ý nghĩa

Tưng bừng ngày hội trên Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Tưng bừng ngày hội trên Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy vào công tác đào tạo cảnh sát nhân dân

Vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy vào công tác đào tạo cảnh sát nhân dân