Gỡ 'thẻ vàng'

Gỡ 'thẻ vàng'

Vừa qua, sau một thời gian trực tiếp sang Việt Nam kiểm tra công tác khắc phục 'thẻ vàng' đối với thủy sản...