Thầy giáo trường làng nói về sản phẩm vào 'Sách vàng sáng tạo Việt Nam'

Thầy giáo trường làng nói về sản phẩm vào 'Sách vàng sáng tạo Việt Nam'

Thầy giáo trường làng nói về sản phẩm vào 'Sách vàng sáng tạo Việt Nam'

Thầy giáo trường làng nói về sản phẩm vào 'Sách vàng sáng tạo Việt Nam'

Hà Tĩnh: Giáo viên trường làng sáng chế 'máy bắn bóng chuyền'

Hà Tĩnh: Giáo viên trường làng sáng chế 'máy bắn bóng chuyền'

Hiến kế để Việt Nam thành công trong CMCN 4.0

Hiến kế để Việt Nam thành công trong CMCN 4.0

Kinh tế chia sẻ 'lên ngôi'

Kinh tế chia sẻ 'lên ngôi'

Những đóng góp không thể đong đếm

Những đóng góp không thể đong đếm

'Máy bắn bóng chuyền' của nhóm giáo viên Hà Tĩnh được ghi danh 'Sách vàng sáng tạo Việt Nam'

'Máy bắn bóng chuyền' của nhóm giáo viên Hà Tĩnh được ghi danh 'Sách vàng sáng tạo Việt Nam'

Chủ tịch nước biểu dương Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam

Chủ tịch nước biểu dương Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam

Làm tốt việc trọng dụng, đãi ngộ các nhà khoa học, nhất là các tài năng trẻ

Làm tốt việc trọng dụng, đãi ngộ các nhà khoa học, nhất là các tài năng trẻ

4 công trình của ngành Dầu khí được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018

4 công trình của ngành Dầu khí được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018

Hiến kế thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cách mạng 4.0

Hiến kế thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cách mạng 4.0