Nước mắt và nụ cười tiễn đoàn bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2.2 sang Nam Sudan

Nước mắt và nụ cười tiễn đoàn bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2.2 sang Nam Sudan

Sứ mệnh Nam Sudan và ước hẹn ngày về

Sứ mệnh Nam Sudan và ước hẹn ngày về

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ

Lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân cho các 'sứ giả' tham gia GGHB ở Nam Sudan

Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân cho các 'sứ giả' tham gia GGHB ở Nam Sudan

Bộ Quốc phòng đưa 63 quân nhân tham gia gìn giữ hòa bình tại Sudan

Bộ Quốc phòng đưa 63 quân nhân tham gia gìn giữ hòa bình tại Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế

Bệnh viện dã chiến Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng

Bệnh viện dã chiến Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng

Bệnh viện dã chiến số 2 lên đường tới Nam Sudan tham gia gìn giữ hòa bình

Bệnh viện dã chiến số 2 lên đường tới Nam Sudan tham gia gìn giữ hòa bình

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân đi gìn giữ hòa bình

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân đi gìn giữ hòa bình

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân sang Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân sang Nam Sudan