Tiếp sức để văn học Việt ra thế giới

Tiếp sức để văn học Việt ra thế giới

Giới thiệu sách Việt tới người Việt tại Séc

Giới thiệu sách Việt tới người Việt tại Séc

Đưa văn học Việt ra thế giới: Khan hiếm dịch giả

Đưa văn học Việt ra thế giới: Khan hiếm dịch giả

Thiết kế độc đáo trong 'Việt vị - Những góc tối của môn thể thao vua'

Thiết kế độc đáo trong 'Việt vị - Những góc tối của môn thể thao vua'

Sách của MC Quỳnh Hương có mặt tại thị trường Nhật Bản

Gần 10.000 bản sách Việt Nam vừa có mặt tại Nhật Bản

Gần 10.000 bản sách Việt Nam vừa có mặt tại Nhật Bản

Khai trương gian trưng bày sách Việt tại đất nước Mặt trời mọc

Khai trương gian trưng bày sách Việt tại đất nước Mặt trời mọc

Lần đầu tiên có gian hàng sách Việt Nam tại Nhật Bản

Lần đầu tiên có gian hàng sách Việt Nam tại Nhật Bản

Lần đầu tiên sách Việt Nam có gian hàng riêng tại Nhật Bản

Lần đầu tiên sách Việt Nam có gian hàng riêng tại Nhật Bản

Lần đầu tiên sách Việt Nam có gian hàng riêng tại Nhật Bản

Lần đầu tiên sách Việt Nam có gian hàng riêng tại Nhật Bản

FAHASA khai trương gian hàng sách tại Nhật Bản

FAHASA khai trương gian hàng sách tại Nhật Bản

Tạo hình mới về Lý Thường Kiệt của nhóm làm phim trẻ

Tạo hình mới về Lý Thường Kiệt của nhóm làm phim trẻ

Giới xuất bản Việt cần nỗ lực hơn nữa để đi ra thế giới

Giới xuất bản Việt cần nỗ lực hơn nữa để đi ra thế giới