Công trình nghiên cứu của PC Khánh Hòa được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Công trình nghiên cứu của PC Khánh Hòa được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Sáng chế ghi danh 'Sách vàng sáng tạo Việt Nam' của thầy giáo làng Hà Tĩnh

Sáng chế ghi danh 'Sách vàng sáng tạo Việt Nam' của thầy giáo làng Hà Tĩnh

Thuốc chữa ung thư Việt Nam: Mong ước nhà khoa học

Thuốc chữa ung thư Việt Nam: Mong ước nhà khoa học

'Máy bắn bóng chuyền' của nhóm giáo viên Hà Tĩnh được ghi danh 'Sách vàng sáng tạo Việt Nam'

'Máy bắn bóng chuyền' của nhóm giáo viên Hà Tĩnh được ghi danh 'Sách vàng sáng tạo Việt Nam'

Chủ tịch nước biểu dương Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam

Chủ tịch nước biểu dương Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam

BẢN TIN MẶT TRẬN: Lễ công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

BẢN TIN MẶT TRẬN: Lễ công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đãi ngộ, trọng dụng các tài năng trẻ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đãi ngộ, trọng dụng các tài năng trẻ

Chủ tịch nước dự lễ công bố Sách vàng sáng tạo 2018

Chủ tịch nước dự lễ công bố Sách vàng sáng tạo 2018

Làm tốt việc trọng dụng, đãi ngộ các nhà khoa học, nhất là các tài năng trẻ

Làm tốt việc trọng dụng, đãi ngộ các nhà khoa học, nhất là các tài năng trẻ

4 công trình của ngành Dầu khí được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018

4 công trình của ngành Dầu khí được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018