Cuộc đời ăn chơi trác táng của vị hoàng đế đa nghi

Cuộc đời ăn chơi trác táng của vị hoàng đế đa nghi

Ham mê quyền lực, sợ mất ngai là nguồn cơn sinh tính đa nghi. Đó là bức chân dung rõ nét về Hajle Sellasje...