Bi kịch những chiếc 'tàu ma' Triều Tiên dạt vào bờ biển Nhật Bản

Bi kịch những chiếc 'tàu ma' Triều Tiên dạt vào bờ biển Nhật Bản

Xác tàu và ngư dân Triều Tiên trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản tăng nhanh vài năm do lệnh trừng phạt của Liên...