'Quả bóng bay lâu đời nhất thế giới', được thổi phồng gần 30 năm

'Quả bóng bay lâu đời nhất thế giới', được thổi phồng gần 30 năm

Nếu quả bóng bay thực sự có từ năm 1992, phát hiện của Ryan sẽ vượt qua những gì trước đây được mệnh danh...