Tuyệt vời, biến thể T-90 của Việt Nam được tăng tầm bắn

Tuyệt vời, biến thể T-90 của Việt Nam được tăng tầm bắn

Nga tính thay phi công chiến đấu bằng trí thông minh nhân tạo

Nga tính thay phi công chiến đấu bằng trí thông minh nhân tạo

Nga tính thay phi công chiến đấu bằng trí thông minh nhân tạo

Nga tính thay phi công chiến đấu bằng trí thông minh nhân tạo

'Chết khiếp' với vũ khí diệt gọn nhiều vệ tinh cùng lúc ở độ cao hơn 600km

'Chết khiếp' với vũ khí diệt gọn nhiều vệ tinh cùng lúc ở độ cao hơn 600km

Hiện đại phi đội UAV có trong biên chế QĐND Việt Nam

Hiện đại phi đội UAV có trong biên chế QĐND Việt Nam

Điểm mặt dàn xe tăng bay của lính dù Nga

Điểm mặt dàn xe tăng bay của lính dù Nga

Súng trường AK-12, AEK-971 quyết đấu giành chỗ trong bộ Ratnik

Súng trường AK-12, AEK-971 quyết đấu giành chỗ trong bộ Ratnik