CEO Grab: 'Tay ngang' trong ngành, được kì vọng sẽ củng cố vị trí độc tôn của Grab ở Việt Nam

CEO Grab: 'Tay ngang' trong ngành, được kì vọng sẽ củng cố vị trí độc tôn của Grab ở Việt Nam

Bà Nguyễn Thái Hải Vân trở thành 'đầu tàu' của Grab Việt Nam từ đầu năm 2020, tập trung vào việc hoạch định...
Grab nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho dịch vụ đặt xe công nghệ

Grab nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho dịch vụ đặt xe công nghệ

Nâng cao tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh cho dịch vụ đặt xe công nghệ với GrabProtect

Nâng cao tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh cho dịch vụ đặt xe công nghệ với GrabProtect

Nữ Giám đốc điều hành 8X của Grab Việt Nam là ai?

Nữ Giám đốc điều hành 8X của Grab Việt Nam là ai?

Các tập đoàn hàng đầu Singapore hứa rót tỷ USD vào Hà Nội

Các tập đoàn hàng đầu Singapore hứa rót tỷ USD vào Hà Nội

Grab được rót thêm vốn vào thị trường Việt Nam

Grab được rót thêm vốn vào thị trường Việt Nam

Doanh nghiệp Singapore tuyên bố đầu tư 500 triệu USD vào Việt Nam

Doanh nghiệp Singapore tuyên bố đầu tư 500 triệu USD vào Việt Nam

Hãng Grab công bố đầu tư thêm 500 triệu USD vào Việt Nam

Grab bắt tay Sovico phát triển mạng lưới giao nhận hàng hóa

Grab bắt tay Sovico phát triển mạng lưới giao nhận hàng hóa

Sovico cùng Grab hợp tác trong công nghệ di động và logistics

Sovico cùng Grab hợp tác trong công nghệ di động và logistics

Grab đầu tư thêm 500 triệu USD vào Việt Nam

Grab đầu tư thêm 500 triệu USD vào Việt Nam

Hãng Grab công bố đầu tư thêm 500 triệu USD vào Việt Nam

Hãng Grab công bố đầu tư thêm 500 triệu USD vào Việt Nam