TT kim loại thế giới ngày 25/5: Hầu hết đều tăng do đồng USD suy yếu

TT kim loại thế giới ngày 25/5: Hầu hết đều tăng do đồng USD suy yếu

TT kim loại thế giới ngày 18/5: Giá nhôm giảm phiên thứ 3 liên tiếp

TT kim loại thế giới ngày 18/5: Giá nhôm giảm phiên thứ 3 liên tiếp

TT kim loại thế giới ngày 11/5: Giá nhôm tại London giảm

TT kim loại thế giới ngày 11/5: Giá nhôm tại London giảm

TT kim loại thế giới ngày 10/5: Giá đồng tăng do dự trữ giảm

TT kim loại thế giới ngày 10/5: Giá đồng tăng do dự trữ giảm

TT kim loại thế giới ngày 27/4: Giá nhôm tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2011

TT kim loại thế giới ngày 27/4: Giá nhôm tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2011

Hàng hóa TG sáng 24/4: Hầu hết sụt giảm

Hàng hóa TG sáng 24/4: Hầu hết sụt giảm

Hàng hóa TG tuần tới 21/4: Giá dầu tăng, kim loại giảm

Hàng hóa TG tuần tới 21/4: Giá dầu tăng, kim loại giảm