TT kim loại thế giới ngày 9/8/2018: Nhôm tại Thượng Hải cao nhất gần 2 tháng

TT kim loại thế giới ngày 9/8/2018: Nhôm tại Thượng Hải cao nhất gần 2 tháng

TT kim loại thế giới ngày 6/8/2018: Giá đồng tại London giảm

TT kim loại thế giới ngày 6/8/2018: Giá đồng tại London giảm

TT kim loại thế giới ngày 24/7/2018: Giá đồng giảm phiên thứ 2 liên tiếp

TT kim loại thế giới ngày 24/7/2018: Giá đồng giảm phiên thứ 2 liên tiếp

TT kim loại thế giới ngày 29/6: Giá kẽm giảm, ghi nhận quý tồi tệ nhất kể từ năm 2015

TT kim loại thế giới ngày 29/6: Giá kẽm giảm, ghi nhận quý tồi tệ nhất kể từ năm 2015

TT kim loại thế giới ngày 20/6: Giá đồng tại London tăng

TT kim loại thế giới ngày 20/6: Giá đồng tại London tăng

TT kim loại thế giới ngày 25/5: Hầu hết đều tăng do đồng USD suy yếu

TT kim loại thế giới ngày 25/5: Hầu hết đều tăng do đồng USD suy yếu

TT kim loại thế giới ngày 18/5: Giá nhôm giảm phiên thứ 3 liên tiếp

TT kim loại thế giới ngày 18/5: Giá nhôm giảm phiên thứ 3 liên tiếp

TT kim loại thế giới ngày 11/5: Giá nhôm tại London giảm

TT kim loại thế giới ngày 11/5: Giá nhôm tại London giảm

TT kim loại thế giới ngày 10/5: Giá đồng tăng do dự trữ giảm

TT kim loại thế giới ngày 10/5: Giá đồng tăng do dự trữ giảm

TT kim loại thế giới ngày 27/4: Giá nhôm tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2011

TT kim loại thế giới ngày 27/4: Giá nhôm tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2011

Hàng hóa TG sáng 24/4: Hầu hết sụt giảm

Hàng hóa TG sáng 24/4: Hầu hết sụt giảm

Hàng hóa TG tuần tới 21/4: Giá dầu tăng, kim loại giảm

Hàng hóa TG tuần tới 21/4: Giá dầu tăng, kim loại giảm