Khởi động chương trình 'Hạnh phúc Xanh'

Khởi động chương trình 'Hạnh phúc Xanh'

Trồng 10.000 cây mỗi năm

Trồng 10.000 cây mỗi năm

'Ai trồng cây người đó có hạnh phúc'

'Ai trồng cây người đó có hạnh phúc'

Hướng đến mục tiêu mỗi năm trồng ít nhất 10.000 cây xanh

Hướng đến mục tiêu mỗi năm trồng ít nhất 10.000 cây xanh

Trồng hơn 1.200 cây xanh tại ngày hội hạnh phúc

Trồng hơn 1.200 cây xanh tại ngày hội hạnh phúc

Phát động trẻ em trồng cây xanh và gắn bảng tên mình

Phát động trẻ em trồng cây xanh và gắn bảng tên mình

Đến phố đi bộ Trịnh Công Sơn nghe trẻ em nói về hạnh phúc xanh

Đến phố đi bộ Trịnh Công Sơn nghe trẻ em nói về hạnh phúc xanh

Ngày hội trồng cây Hạnh phúc xanh

Ngày hội trồng cây Hạnh phúc xanh

Ra mắt chương trình 'Hạnh phúc xanh'

Ra mắt chương trình 'Hạnh phúc xanh'

'Ai trồng cây người đó có hạnh phúc'

'Ai trồng cây người đó có hạnh phúc'