Chuyện trong rừng

Chuyện trong rừng

Ngài thị trưởng đang chuẩn bị ăn sáng thì được tin báo của viên cảnh sát khu vực đồng quê. Người này đang...