Hành trình khám phá Himalaya bằng Royal Enfield với 30 triệu đồng

Hành trình khám phá Himalaya bằng Royal Enfield với 30 triệu đồng

'Du lịch trên một chiếc xe bốn bánh như xem một bộ phim. Lái một chiếc mô tô, bạn lại là diễn viên chính...