Tàu, sà lan liên tục va chạm cầu huyết mạch từ các tỉnh vào TPHCM

Tàu, sà lan liên tục va chạm cầu huyết mạch từ các tỉnh vào TPHCM

Xác định nguyên nhân tàu Royal 09 va vào cầu Đồng Nai

Xác định nguyên nhân tàu Royal 09 va vào cầu Đồng Nai

Xác định nguyên nhân tàu nghìn tấn dính chặt vào dầm cầu Đồng Nai

Xác định nguyên nhân tàu nghìn tấn dính chặt vào dầm cầu Đồng Nai

Điều tra vụ tàu biển va cầu Đồng Nai

Điều tra vụ tàu biển va cầu Đồng Nai

Vụ tàu hàng đâm va vào cầu Đồng Nai: Kiểm tra, đánh giá thiệt hại kết cấu cầu

Vụ tàu hàng đâm va vào cầu Đồng Nai: Kiểm tra, đánh giá thiệt hại kết cấu cầu

Đã xác định nguyên nhân tàu chở hàng 'khủng' va vào cầu Đồng Nai

Đã xác định nguyên nhân tàu chở hàng 'khủng' va vào cầu Đồng Nai

Tàu hàng trọng tải lớn đâm vào cầu Đồng Nai

Tàu hàng trọng tải lớn đâm vào cầu Đồng Nai

Tàu nghìn tấn dính chặt vào dầm cầu Đồng Nai

Tàu nghìn tấn dính chặt vào dầm cầu Đồng Nai

Tàu hàng lớn va vào cầu Đồng Nai

Tàu hàng lớn va vào cầu Đồng Nai

Đồng Nai: Người dân hoảng hồn khi thấy tàu thủy 'trôi tự do' đâm vào thành cầu Đồng Nai

Đồng Nai: Người dân hoảng hồn khi thấy tàu thủy 'trôi tự do' đâm vào thành cầu Đồng Nai

Tàu nghìn tấn đâm vào cầu Đồng Nai

Tàu nghìn tấn đâm vào cầu Đồng Nai

Nguyên nhân tàu 'khủng' ngàn tấn tông thẳng cầu Đồng Nai

Nguyên nhân tàu 'khủng' ngàn tấn tông thẳng cầu Đồng Nai

Cầu Đồng Nai ra sao sau cú đâm va của tàu hàng nghìn tấn?

Cầu Đồng Nai ra sao sau cú đâm va của tàu hàng nghìn tấn?

Tàu chở hàng trọng tải lớn va vào trụ cầu Đồng Nai

Tàu chở hàng trọng tải lớn va vào trụ cầu Đồng Nai

Tàu hàng trôi neo va vào chân cầu Đồng Nai

Tàu hàng trôi neo va vào chân cầu Đồng Nai

Tàu hàng nghìn tấn va vào cầu Đồng Nai cũ

Tàu hàng nghìn tấn va vào cầu Đồng Nai cũ

Tàu hàng trôi vào gầm cầu Đồng Nai rồi kẹt cứng

Tàu hàng trôi vào gầm cầu Đồng Nai rồi kẹt cứng

Tàu chở hàng 'khủng' hơn ngàn tấn va vào cầu Đồng Nai

Tàu chở hàng 'khủng' hơn ngàn tấn va vào cầu Đồng Nai

Tàu chở hàng va vào chân cầu Đồng Nai, mắc kẹt nhiều giờ

Tàu chở hàng va vào chân cầu Đồng Nai, mắc kẹt nhiều giờ