Các bãi biển của châu Á trở nên yên tĩnh khi du khách Trung Quốc ở nhà

Các bãi biển của châu Á trở nên yên tĩnh khi du khách Trung Quốc ở nhà

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, cùng cùng sự suy yếu của đồng Nhân dân tệ đã tác động đến ngành du...